Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Mire lehet pályázni?

A Pro Filii Alapítvány pályázatát olyan civil és nonprofit szervezetek részére, valamint magánszemélyek számára, illetve olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására hirdette meg, amelyek

 • hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,
 • segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,
 • emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

Az elbírálás során előny, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi, szociális vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek), a program közvetlen elérése minél szélesebb körű, illetve hatása mélyebb.

Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a „nem megpályázható költségek” körébe.

Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek és az Alapítvány célkitűzéseinek.

Nem megpályázható költségek: jelen kiírás keretében az alábbi költségek nem pályázhatók, illetve ezen költségek nem számolhatók el:

 • munkabér és járulékai (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás, feltéve, hogy a pályázati cél megvalósulása érdekében történik a foglalkoztatás),
 • közüzemi díjak,
 • szervezeti- és egyéb tagsági díjak,
 • bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége,
 • bírságok, kötbér, adók, perköltség, hatósági díj.

Az alábbi munkavégzéshez kapcsolódó díjak elszámolhatók: vállalkozói szerződésből eredő díj, megbízási díj, előadói tiszteletdíjak, egyszerűsített foglalkoztatás díja.

A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

A Pro Filii Alapítvány social media felületein keresztül megismerheti néhány korábbi támogatottunkat részletesebben.

A támogatás elő- vagy utófinanszírozású?

A pályázati kiírás alapján a már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása nem támogatható. A támogatás az előbbiek okán előfinanszírozott.

Milyen pályázati kategóriák vannak?

Nincsenek külön pályázati kategóriák, a pályázatnak meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő célok valamelyikének.

Ki pályázhat?

Pályázatot nyújthatnak be

 • a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették (a pályázathoz a feltételeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat csatolni szükséges),
 • illetve nagykorú, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező magánszemélyek,

akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

Szervezeti pályázók esetén a 2 éves működés hogyan igazolható?

A Pro Filii Alapítvány pályázati kiírásában meghatározott 2 éves működés igazolható a civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatait tartalmazó hiteles kivonattal, illetőleg a civil szervezet nyilvántartási iratainak (pl. alapszabály / alapító okirat) hiteles másolatával. A nyilvántartást vezető bíróságtól a civil szervezet nyilvántartásba vett képviselője kérhet hiteles kivonatot vagy hiteles másolatot.

Ki nem vehet részt a pályázaton?

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • bírósági nyilvántartásba nem vett vagy nem működő szervezetek,
 • politikai pártok és általuk alapított szervezetek,
 • szakszervezetek,
 • közjogi, kormányzati jogi személyek (az államigazgatás szervezetei); állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek és intézményeik, köztestületek, közalapítványok,
 • kórházak és rendelőintézetek,
 • profitorientált szervezetek, a nonprofit közhasznú társaságok kivételével a gazdasági társaságok,
 • egyéni vállalkozók,
 • nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház, bevett egyház,
 • szociális szövetkezet,
 • azok a pályázók, akik az Alapítványtól a korábban elnyert támogatás felhasználásáról nem számoltak be.

Mekkora az igényelhető/elnyerhető támogatás összege?

Az igényelhető, illetve elnyerhető támogatás összege minimum 100 000,- Ft, maximum 10 000 000,- Ft (pályázatonként). Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson!

Magánszemély támogatott esetén a támogatás bruttó összege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezése szerint egyéb jövedelemnek minősül, amely után a támogatottnak 15% személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik. A 15%-os személyi jövedelemadó az igényelt támogatás összegéből levonásra kerül, a Pro Filii Alapítvány már az adóval csökkentett összeget utalja át támogatott magánszemély részére. A támogatási összeg meghatározásánál erre legyenek figyelemmel.  A jövedelemről és a levont adóról a Pro Filii Alapítvány igazolást állít ki a magánszemély támogatott részére.

Milyen formában és hol nyújtható be a pályázat?

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni a Pro Filii Alapítvány által meghirdetett pályázati ciklusok alatt, az adott pályázati ciklus utolsó napjáig. Egyéb felületen és formában benyújtott pályázatot a Pro Filii Alapítványnak nem áll módjában elfogadni.

A támogatás igényléséhez először regisztrálni szükséges a https://profilii.hu/regisztracio/ oldalon. A pályázat benyújtására csak ezt követően nyílik lehetőség.

Milyen címet adjunk a pályázatnak? Mit jelent a „pályázat rövid összefoglalása, indoklása”?

A pályázati űrlapon a „pályázat tárgya”-nak megjelöléseként rövid és kifejező címet javasolt megadni, mert a Pro Filii Alapítvány a pályázatot a későbbiekben ez alapján azonosítja.

Az összefoglaló legyen rövid, tömör, ha valaki csak ezt olvassa, akkor is legyen áttekintése arról, miről szól a pályázat.

Hogyan lehet a pályázati anyaghoz dokumentumot / csatolmányt feltölteni?

A regisztrációt követően a pályázati űrlapon a „Feltöltése” gomb segítségével akár több (összesen 7 db) dokumentum is könnyedén feltölthető.

Milyen formátumú dokumentumokat lehet feltölteni a pályázati oldalra?

Az oldalra kizárólag JPG; PDF formátumú dokumentumok feltöltésére van lehetőség.

Milyen pályázati ciklusok vannak?

A Pro Filii Alapítvány éves szinten 4 pályázati ciklust határozott meg az alábbiak szerint:

 1. negyedév: január 01. – február 28.
 2. negyedév: április 01. – május 31.
 3. negyedév: július 01. – augusztus 31.
 4. negyedév: október 01. – november 30.

Az egyes pályázati ciklusok megnyitásáról a Pro Filii Alapítvány honlapján lehet tájékozódni. A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani, illetve módosítani.

A pályázat benyújtása díjfizetéssel jár?

Nem, a pályázati benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel.

A támogatást terheli-e adófizetési kötelezettség?

Magánszemély támogatott esetén a támogatás bruttó összege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezése szerint egyéb jövedelemnek minősül, amely után a támogatottnak 15% személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik. A 15%-os személyi jövedelemadó az igényelt támogatás összegéből levonásra kerül, a Pro Filii Alapítvány már a személyi jövedelemadóval csökkentett összeget utalja át támogatott magánszemély részére. A jövedelemről és a levont adóról a Támogató igazolást állít ki a magánszemély Támogatott részére. Magánszemély támogatott esetén Pro Filii Alapítványnak 13% szociális hozzájárulási adót kell a Támogatás bruttó összege után megfizetni.

Egy pályázó hány pályázatot nyújthat be?

Egy pályázó egy pályázati ciklusban csak egy pályázatot nyújthat be.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az elutasított pályázattal, vagy nyertes pályázat esetén ugyanarra a támogatási célra újra pályázni nincs lehetőség, ugyanakkor eltérő tárgyú/célú pályázat benyújtására sor kerülhet. Hosszabb távú program külön-külön meghatározott szakaszainak támogatása – megismételt pályázatok alapján – lehetséges, de valamely szakasz, fázis támogatása önmagában további támogatásra nem jogosít.

Ha valaki már korábban támogatásban részesült, adhat-e be újabb pályázatot?

Igen, a korábbi támogatás nem kizáró ok, amennyiben a korábban megítélt támogatással a nyertes pályázó elszámolt a Pro Filii Alapítvány felé. Viszont nyertes pályázat esetén ugyanarra a célra újabb pályázat nem nyújtható be.

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?

Magánszemély pályázó esetén benyújtandó dokumentumok:

 • a támogatás részletes, konkrét céljának meghatározása (amennyiben értelmezhető, akkor a részletes programterve is),
 • a pályázati jogosultságot és a pályázat tartalmát alátámasztó dokumentumok,
 • vonatkozó költségterv / költségvetés, mely az igényelt támogatás összegének felhasználását részletezi (minta a Dokumentumtárban, letölthető formában rendelkezésre áll),
 • eszköz beszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétel esetén árajánlat, amennyiben rendelkezésre áll,
 • köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás

 

Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek által benyújtandó dokumentumok:

 • Magánszemély pályázó esetén felsorolt dokumentumok, továbbá
 • hatályos létesítő okirat és a civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatait tartalmazó hiteles kivonat.

Hiánypótlásra kizárólag az online pályázati felületen az adott pályázati ciklus utolsó napjáig van lehetőség. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás benyújtásának elmulasztása automatikusan a pályázat elutasításával jár.

Mit értünk pályázat jogosultságát és a tartalmát alátámasztó dokumentumok alatt?

A pályázat alátámasztását szolgáló dokumentum alatt részletesebb indoklást értünk amennyiben szükséges. Tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálása során a szervezet tevékenysége is szerepet játszik, ezért minden esetben célszerű a tevékenység bemutatására is hangsúlyt fektetni.

A kérelem céljával összhangban egyéb dokumentumok is csatolhatók (pl. költségvetés, árajánlat stb.), amelyek segítik a Bírálóbizottságot az értékelésben és a Kuratóriumot a döntésben.

A rövid összefoglalón kívül van lehetőség dokumentum feltöltésére, amiben ki lehet fejteni hosszabban a pályázat célját, amennyiben nem elég az 1000 karakteres összefoglalás.

Mit jelent a hátrányos helyzet? Szükséges-e ezt valamilyen formában igazolni?

Minden olyan szempontot érdemes feltüntetni a pályázati űrlapon, illetve a benyújtott dokumentumokban, amely indokolja a pályázat kedvezőbb elbírálását. Ilyenek lehetnek például, ha a hátrányos helyzetű kistérség, település lakója a pályázó vagy a civil szervezet ezen a területen tevékenykedik stb.

Szükséges-e önrész felmutatása?

Önrész feltüntetése nem szükséges.

Hogyan egészíthető ki, módosítható a már benyújtott pályázat?

Amennyiben már regisztrált a Pro Filii Alapítvány https://profilii.hu/regisztracio/ oldalán és a pályázati anyagokat is feltöltötte, azonban azt szeretné kiegészíteni, vagy módosítani, akkor az adott pályázati ciklus határidejének lejáratáig lehetősége van a pályázati anyagához új dokumentumokat csatolni, illetve a meglévőket módosítani. A pályázati ciklus lezárása után azonban már nincs lehetőség sem módosításra, sem hiánypótlásra.

Hogyan történik a pályázatok elbírálása?

A pályázatok elbírálásáról a Bírálóbizottság javaslatai alapján a Pro Filii Alapítvány Kuratóriuma dönt. A kiírás kritériumainak nem megfelelő pályázat érvénytelennek tekintendő és elutasításra kerül. A Bírálóbizottság értékeli a pályázatokban szereplő tevékenység jelentőségét, a rászorultsági elv érvényesülését, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és vizsgálja, hogy a pályázati program megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, az megalapozott, indokolt és reális célkitűzéseket tartalmaz-e. A Bírálóbizottság javaslatai alapján a Pro Filii Alapítvány Kuratóriuma minden negyedév végéig dönt a támogatott szervezetekről és/vagy magánszemélyekről.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson!

Hogyan értesül a pályázat elbírálásának eredményéről?

A Kuratórium döntéséről minden pályázó írásban (email-ben) értesítést kap. A Pro Filii Alapítvány Kuratóriuma a döntését nem indokolja, az ellen fellebbezésnek nincs helye. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően a Pro Filii Alapítvány e-mailben értesíti a további teendőikről.

Fellebbezhetnek-e a Kuratórium döntése ellen?

A Pro Filii Alapítvány Kuratóriuma a döntését nem indokolja, az ellen fellebbezésnek nincs helye.

Hol tájékozódhatnak az egyes pályázati ciklusok nyertes pályázatairól?

A Pro Filii Alapítvány a nyertes pályázatokat negyedéves bontásban közzéteszi honlapján, mely a https://profilii.hu/nyertesek/ oldalon érhető el. A támogatott a honlapon való közzétételhez a regisztráció során hozzájárulását adja. Magányszemély támogatott esetén a nyertes magánszemély pályázó neve adatvédelmi okokból nem kerül közzétételre.

Hogyan történik a szerződéskötés?

A támogatási szerződést minden esetben a Pro Filii Alapítvány készíti elő és küldi meg a nyertes pályázó részére.  A támogatott által aláírt támogatási szerződést a szerződés kiküldését követőn 14 naptári napon belül szükséges visszaküldeni a Pro Filii Alapítvány alábbi levelezési címére 2 eredeti példányban:

Pro Filii Alapítvány

1056 Budapest, Váci utca 38.

A támogatási szerződés Pro Filii Alapítvány által történő aláírását követően 1 példányban postai úton visszaküldésre kerül a támogatott részére.

A támogatás folyósítása hogyan történik?

A támogatás folyósítására a nyertes pályázó és a Pro Filii Alapítvány közötti támogatási szerződés mindkét Fél (Támogatott és Pro Filii Alapítvány) aláírását követő 15 napon belül kerül sor. Az utalás a támogatási szerződésben a nyertes pályázó által megadott bankszámlaszámra történik.

Az utalt támogatás milyen célra használható fel?

A Támogatást kizárólag a mindkét fél (Támogatott és Pro Filii Alapítvány) által aláírt támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségek elszámolására (a pályázathoz benyújtott program- és költségterv szerint).

Mennyi idő áll rendelkezésre a pályázat megvalósítására?

A pályázat megvalósításának, a támogatás felhasználásának időtartama a támogatási szerződés megkötését követő legfeljebb 1 naptári év, azonban a Támogatott a Támogatás felhasználásáról legkésőbb a Támogatás felhasználását követően 30 napon belül köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a Támogató részére.

Példák a határidők értelmezésére:

A támogatás felhasználása esetén az 1 naptári év a következőképpen számítandó, pl.: a támogatási szerződés mindkét Fél általi aláírására 2023.01.01-én került sor, akkor a pályázat megvalósítására rendelkezésre álló határidő legkésőbb 2024.01.01.

Azonban, ha a Támogatás felhasználása előbb megtörténik, mint a szerződés szerinti határidő, akkor a beszámolásra rendelkezésre álló 30 nap a tényleges felhasználástól számítódik. Előző példánál maradva, a támogatási szerződés 2023.01.01-én került mindkét Fél által aláírása, a Támogatás felhasználása 2023.03.31-én megtörtént, akkor a beszámoló elkészítésére és benyújtására rendelkezésre álló határidő 2023.05.01.

Meddig szükséges elszámolni a támogatás összegével?

A Támogatott a Támogatás felhasználásáról legkésőbb a Támogatás felhasználást követően 30 napon belül köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a Támogató részére.

A beszámoló készítése és benyújtása során a támogatási szerződésben foglaltak szerint szükséges eljárni. A Pro Filii Alapítvány felé csak az Alapítványtól kapott (magánszemély támogatott esetén személyi jövedelemadóval csökkentett) támogatási összeggel kell elszámolni.

Amennyiben a támogatás felhasználása több időpontban megtartott eseményekre szól (pl.: versenyeken történő részvétel támogatása, előadássorozat támogatása), akkor az elszámolást az utolsó esemény megtartását, az utolsó rendezvényen történő részvételt követően szükséges elkészíteni, illetve megküldeni a Pro Filii Alapítvány részéra a fentiekben részletezett, illetve a támogatási szerződésben rögzített határidők figyelembevételével (részteljesítésről beszámoló készítése nem szükséges).

A beszámoló kötelezettség pontosan mit takar?

A szakmai és pénzügyi beszámoló kötelezettség arra terjed ki, hogy a Támogatott alátámassza, hogy a Támogatás összegét a támogatási szerződés szerinti célra használta fel, az abban, illetve a támogatási szerződéshez elválaszthatatlanul kapcsolódó pályázati anyagban megadott költségvetés / költségterv, cél, tevékenység szerint. A beszámolási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a támogatási összeg visszafizetésével is járhat.

Mi a beszámoló elkészítésének követelménye?

A Támogatott a beszámolót és elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a Támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Ha a beszámoló és az elszámolás nem alkalmas a Támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a Támogató írásban, rövid határidő biztosítása mellett felszólítja a Támogatottat a beszámoló és az elszámolás kijavítására, kiegészítésére.

A beszámoló elkészítésének követelményeit részletesen a támogatási szerződés tartalmazza.

Milyen formában és hova szükséges elküldeni a támogatás felhasználásáról készített beszámolót?

A támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámolót elegendő elektronikus formában megküldeni a Pro Filii Alapítvány erre a célra rendszeresített beszamolo@profilii.hu e-mail címére.

A beszámoló formájára vonatkozóan a Pro Filii Alapítványnak nincs külön előírása. A pénzügyi elszámolás (a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti) összesítéséhez a „Számlaösszesítő” elnevezésű formanyomtatvány a Pro Filii Alapítvány honlapján a Dokumentumtok között, letölthető formában rendelkezésre áll.

Milyen dokumentumok csatolása, megküldése szükséges a beszámolóhoz?

A beszámoló készítéséhez a támogatási szerződés 4. és 5. pontjai, továbbá jelen GYIK menüpont ad iránymutatást. Az elvárt főbb dokumentumok (a teljesség igénye nélkül):

 • szakmai beszámoló – írásos beszámoló (összefoglaló) készítése és csatolása, mely részletesen tartalmazza a támogatás célját, a támogatás felhasználását, stb.
 • igénybe vett szolgáltatásokra / megvásárolt termékekre vonatkozó szerződés, megrendelés (ahol értelmezhető), illetve a vonatkozó teljesítésigazolások
 • számlaösszesítő nyomtatvány, mely a pénzügyi elszámolás (a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti) összesítésére szolgál. A „Számlaösszesítő” elnevezésű formanyomtatvány a Pro Filii Alapítvány honlapján a Dokumentumtok között, letölthető formában rendelkezésre áll.
 • a támogatott nevére kiállított, a támogatás felhasználását igazoló számlák
 • számlák kiegyenlítését igazoló dokumentumok (pl.: bankszámlakivonat, utalási bizonylat, kifizetési bizonylat)
 • támogatás felhasználását alátámasztó fotódokumentáció (A fényképekkel kapcsolatos kívánalmakat a Van-e elvárás a benyújtott fényképekkel kapcsolatban? pont részletezi.)
 • annak megjelölése, hogy a Pro Filii Alapítvány támogatóként miként került megjelenítésre és említésre (újságban, kiadványban, honlapon, közösségi oldalon vagy esetleg egyéb helyen). Nyomtatott anyagok esetén kérjük mellékelni annak scannelt példányát, elektronikus megjelenés esetén – honlapjukon a támogatók között, social media, stb. – kérjük a vonatkozó linkek megadását is.

Külföldi számlát elfogad-e a Pro Filii Alapítvány?

Igen, de az eredeti költségvetésben és majd az elszámolásban is forintban kérjük megadni az összegeket. A külföldi pénznemben kiállított számlánál a forintosított érték meghatározásához alkalmazhatja a számlavezető bankjuk deviza eladási árfolyamát, a Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamát számla teljesítésének időpontjára vonatkozóan. Ha a külföldi pénznemre szóló számlát valutával egyenlíti ki, akkor a kiadásainak elszámolására alkalmas az az árfolyam, amennyiért a valutát vásárolta. Kérjük mellékelje a valuta vásárlására vonatkozó eladási bizonylatot.

Van-e elvárás a benyújtott fényképekkel kapcsolatban?

A fényképeket külön dokumentumként / mellékletként, elektronikus formában szükséges megküldeni. A fényképekkel kapcsolatban elvárás, hogy JPG vagy PNG formátumban, jó, nyomdai felhasználásra alkalmas minőségben (300 dpi felbontású, vagy minimum 1 MB méret) kerüljenek csatolásra. (Nem megfelelő a fotók beszámolóba/e-mailbe történő beszúrása, pdf formátumban történő megküldése.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Pro Filii Alapítvány részére átadott képfelvételek jogszerű felhasználásához szükséges hozzájárulás beszerzése a Támogatott feladata és felelőssége.

Támogatási szerződés megkötése, illetve a támogatás utalása előtti felhasználás elfogadható, benyújtható a beszámolóhoz?

Nem fogadható el, tekintettel arra, hogy:

 • a pályázati kiírás alapján az utófinanszírozás nem támogatható, továbbá
 • a támogatási szerződés a támogatás felhasználásának kezdő időpontját úgy határozza meg, hogy az Támogatási szerződés megkötésének napja. Amennyiben a szerződés aláírására nem egy időpontban kerül sor, akkor a későbbi aláírás dátuma az irányadó.

Hogyan történik a beszámoló elfogadása?

A beszámoló beérkezésről a Pro Filii Alapítvány tájékoztató levelet küld a támogatott részére. A benyújtott beszámoló elfogadására a Pro Filii Alapítvány Kuratóriuma jogosult. Pályázatokkal kapcsolatos kuratóriumi döntés negyedéves ütemezésben történik, az elfogadó nyilatkozat kiállítására a beszámoló Kuratórium általi jóváhagyását követően kerül sor.

Mi történik, ha a benyújtott szakmai és / vagy pénzügyi beszámoló hiányos?

Amennyiben a beszámoló benyújtását és áttekintését követően a Pro Filii Alapítvány úgy ítéli meg, hogy a beszámoló és az elszámolás nem alkalmas a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, akkor írásban, rövid határidő biztosítása mellett felszólítja a Támogatottat a beszámoló és az elszámolás kijavítására, kiegészítésére.

Mi a teendő abban az esetben, ha a támogatás felhasználásának 1 éves időszaka alatt a támogatott tevékenység megvalósításában az eredeti tervhez képest bármilyen eltérés történik?

A Pro Filii Alapítvány kuratóriuma a támogatásról szóló döntését minden esetben a Támogatott által benyújtott pályázati anyag alapján hozza meg, amelynek része a támogatás program- és a költségterve is. A Támogatott által benyújtott pályázati dokumentáció – külön fizikai csatolás nélkül is – a támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A támogatás felhasználását a Pro Filii Alapítvány a Támogatott által benyújtott írásbeli beszámoló alapján értékeli majd a felhasználási időszak végén.

Amennyiben a támogatás felhasználásának 1 éves időszaka alatt a támogatott tevékenység megvalósításában az eredeti tervhez képest bármilyen eltérés történik, a Támogatott köteles erről a Pro Filii Alapítványt tájékoztatni. A támogatási szerződés – ideértve a benyújtott pályázati anyagot is – módosítása iránti igényét a Támogatottnak alaposan meg kell indokolnia.

A Támogatott köteles továbbá a Támogatás felhasználásának időtartama alatt a Támogatót haladéktalanul tájékoztatni minden egyéb olyan tényről, adatról, amely a Támogatás felhasználásának szempontjából jelentőséggel bír, így különösen, de nem kizárólagosan, ha

 1. támogatott tevékenység megvalósításában az eredeti tervhez képest bármilyen eltérés történt;
 2. támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökkent.

Amennyiben a támogatási összeg felhasználása módosul, akkor az indoklás mellett a módosított költségvetést is csatolni szükséges.

Mi a teendő, ha a támogatás összege nem kerül teljes egészében felhasználásra?

Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a Támogatott az elszámolási határidőt követő 15 napon belül köteles visszafizetni a Pro Filii Alapítvány részére.

Mi történik, ha a támogatott nem tudja igazolni a támogatás felhasználását, vagy nem a támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel?

A Pro Filii Alapítvány a támogatási szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha:

 1. a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a Támogatást, vagy
 2. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a Támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett a pályázat benyújtásakor, vagy
 3. a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit.

Ha a Pro Filii Alapítvány a támogatási szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, az arra okot adó körülmény keletkezésétől a Támogatott – a Pro Filii Alapítvány döntésétől függően – a Támogatás egész összegét, vagy annak arányos részét – kamatokkal növelt összegben – köteles visszafizetni. A kamat mértéke – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az elállás, illetőleg a felmondás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A Pro Filii Alapítvány az elállás és a felmondás során figyelembe veszi különösen az eltelt időt, a megvalósult feladat mértékét és Támogatott felróhatóságát.

Hol léphet kapcsolatba a Pro Filii Alapítvánnyal?

A Pro Filii Alapítvány elérhetősége:

Levelezési cím: 1056 Budapest, Váci utca 38.

E-mail: info@profilii.hu

Honlap: https://profilii.hu/

Adószám: 19312983-1-41

Továbbá megkeresést intézhet hozzánk a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével is, melyet a következő linkre kattintva ér el: https://profilii.hu/kapcsolat/

Hol érhető el a Pro Filii Alapítvány logója?

A Pro Filii Alapítvány logója megtalálható a www.profilii.hu honlap láblécének Dokumentumok blokkjában.

A Támogatott a Pro Filii Alapítvány által támogatott tevékenységével kapcsolatos bárminemű tájékoztatásban köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatás a Pro Filii Alapítványtól származik, az Alapítvány logójának feltüntetésével.

Miként javasolt a Pro Filii Alapítvány logójának feltüntetése?

 • Rendezvények, események támogatása esetén legalább 80×80 cm-es nagyságban a Pro Filii Alapítvány logójának feltüntetése a célközönség számára jól látható helyen (ez lehet roll-up-on, beach flag-en, megállító táblán, poszteren, stb).
 • Épületfelújítás/korszerűsítés esetén legalább 50×50 cm-es információs tábla elhelyezése, és azon annak feltüntetése, hogy a beruházás a Pro Filii Alapítvány támogatásával valósult meg (logóval).
 • Gépjármű támogatott vásárlása esetén legalább 15×15 cm-es autómatricán a Pro Filii Alapítvány logójának feltüntetése az autó elején hátulján vagy oldalán.
 • Támogatott eszközbeszerzés esetén – amennyiben az az eszköz rendeltetésszerű használatát nem akadályozza – Pro Filii Alapítvány logóját megjelenítő matrica elhelyezése.

Hol tájékozódhat a Pro Filii Alapítvány adatvédelmi rendelkezéseiről?

A Pro Filii Alapítvány adatvédelmi kérdésekben minden esetben a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint jár el. A Pro Filii Alapítvány adatkezelési tájékozója megtalálható a https://profilii.hu/ weblap Dokumentumok blokkjában, illetve az alábbi linkre kattintva is elérhető:

https://profilii.hu/wp-content/themes/profilii/includes/pdf/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO.pdf

A honlap használatának feltételei hol érhetőek el?

A Pro Filii Alapítvány honlapjának (a továbbiakban: Honlap) használatának feltétele, hogy a látogatók, azaz az Interneten böngészők (a továbbiakban: Felhasználó) – elfogadják a honlap felhasználásának feltételeit. A Honlapra történő belépéssel, a Honlapon történő böngészéssel és a Honlap használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja „A honlap használatainak feltételei” című dokumentumban meghatározott felhasználási feltételeket.

A honlap használat feltételeit részletes az alábbi linken elérhető dokumentum tartalmazza:

https://profilii.hu/wp-content/themes/profilii/includes/pdf/A.honlap_Felhasznalasi_feltetelek_2022.pdf