Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Mire lehet pályázni?

A Pro Filii Alapítvány pályázatát olyan civil és nonprofit szervezetek részére, valamint magánszemélyek számára, illetve olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására hirdette meg, amelyek

 • hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,
 • segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,
 • emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

Az elbírálás során előny, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi, szociális vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek), a program közvetlen elérése minél szélesebb körű, illetve hatása mélyebb.

Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a „nem megpályázható költségek” körébe.

Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek és az Alapítvány célkitűzéseinek.

Nem megpályázható költségek: jelen kiírás keretében az alábbi költségek nem pályázhatók, illetve ezen költségek nem számolhatók el:

 • munkabér és járulékai (kivéve egyszerűsített foglalkoztatás, feltéve, hogy a pályázati cél megvalósulása érdekében történik a foglalkoztatás),
 • közüzemi díjak,
 • szervezeti- és egyéb tagsági díjak,
 • bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége,
 • bírságok, kötbér, adók, perköltség, hatósági díj.

Az alábbi munkavégzéshez kapcsolódó díjak elszámolhatók: vállalkozói szerződésből eredő díj, megbízási díj, előadói tiszteletdíjak, egyszerűsített foglalkoztatás díja.

A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

A Pro Filii Alapítvány social media felületein keresztül megismerheti néhány korábbi támogatottunkat részletesebben.

A támogatás elő- vagy utófinanszírozású?

A pályázati kiírás alapján a már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása nem támogatható. A támogatás az előbbiek okán előfinanszírozott.

Milyen pályázati kategóriák vannak?

Nincsenek külön pályázati kategóriák, a pályázatnak meg kell felelnie a pályázati kiírásban szereplő célok valamelyikének.

Ki pályázhat?

Pályázatot nyújthatnak be

 • a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették (a pályázathoz a feltételeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat csatolni szükséges),
 • illetve nagykorú, magyar állampolgárságú magánszemélyek,

akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

Szervezeti pályázók esetén a 2 éves működés hogyan igazolható?

A Pro Filii Alapítvány pályázati kiírásában meghatározott 2 éves működés igazolható a civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatait tartalmazó hiteles kivonattal, illetőleg a civil szervezet nyilvántartási iratainak (pl. alapszabály / alapító okirat) hiteles másolatával. A nyilvántartást vezető bíróságtól a civil szervezet nyilvántartásba vett képviselője kérhet hiteles kivonatot vagy hiteles másolatot.

Ki nem vehet részt a pályázaton?

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • bírósági nyilvántartásba nem vett vagy nem működő szervezetek,
 • politikai pártok és általuk alapított szervezetek,
 • szakszervezetek,
 • közjogi, kormányzati jogi személyek (az államigazgatás szervezetei); állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek és intézményeik, köztestületek, közalapítványok,
 • kórházak és rendelőintézetek,
 • profitorientált szervezetek, a nonprofit közhasznú társaságok kivételével a gazdasági társaságok,
 • egyéni vállalkozók,
 • nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház, bevett egyház,
 • szociális szövetkezet,
 • azok a pályázók, akik az Alapítványtól a korábban elnyert támogatás felhasználásáról nem számoltak be.

Mekkora az igényelhető/elnyerhető támogatás összege?

Az igényelhető, illetve elnyerhető támogatás összege minimum 100 000,- Ft, maximum 10 000 000,- Ft (pályázatonként). Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson!

Magánszemély támogatott esetén a támogatás bruttó összege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezése szerint egyéb jövedelemnek minősül, amely után a támogatottnak 15% személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik. A 15%-os személyi jövedelemadó az igényelt támogatás összegéből levonásra kerül, a Pro Filii Alapítvány már az adóval csökkentett összeget utalja át támogatott magánszemély részére. A támogatási összeg meghatározásánál erre legyenek figyelemmel.  A jövedelemről és a levont adóról a Pro Filii Alapítvány igazolást állít ki a magánszemély támogatott részére.

Milyen formában és hol nyújtható be a pályázat?

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni a Pro Filii Alapítvány által meghirdetett pályázati ciklusok alatt, az adott pályázati ciklus utolsó napjáig. Egyéb felületen és formában benyújtott pályázatot a Pro Filii Alapítványnak nem áll módjában elfogadni.

A támogatás igényléséhez először regisztrálni szükséges a https://profilii.hu/regisztracio/ oldalon. A pályázat benyújtására csak ezt követően nyílik lehetőség.

Milyen címet adjunk a pályázatnak? Mit jelent a „pályázat rövid összefoglalása, indoklása”?

A pályázati űrlapon a „pályázat tárgya”-nak megjelöléseként rövid és kifejező címet javasolt megadni, mert a Pro Filii Alapítvány pályázatot a későbbiekben ez alapján azonosítja.

Az összefoglaló legyen rövid, tömör, ha valaki csak ezt olvassa, akkor is legyen áttekintése arról, miről szól a pályázat.

Hogyan lehet a pályázati anyaghoz dokumentumot / csatolmányt feltölteni?

A regisztrációt követően a pályázati űrlapon a „Feltöltése” gomb segítségével akár több (összesen 7 db) dokumentum is könnyedén feltölthető.

Milyen formátumú dokumentumokat lehet feltölteni a pályázati oldalra?

Az oldalra kizárólag JPG; PDF formátumú dokumentumok feltöltésére van lehetőség.

Milyen pályázati ciklusok vannak?

A Pro Filii Alapítvány éves szinten 4 pályázati ciklust határozott meg az alábbiak szerint:

 1. negyedév: január 01. – március 15.
 2. negyedév: április 01. – június 15.
 3. negyedév: július 01. – szeptember 15.
 4. negyedév: október 01. – december 15.

Az egyes pályázati ciklusok megnyitásáról a Pro Filii Alapítvány honlapján lehet tájékozódni. A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani, illetve módosítani.

A pályázat benyújtása díjfizetéssel jár?

Nem, a pályázati benyújtása nem jár díjfizetési kötelezettséggel.

A támogatást terheli-e adófizetési kötelezettség?

Magánszemély támogatott esetén a támogatás bruttó összege a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezése szerint egyéb jövedelemnek minősül, amely után a támogatottnak 15% személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége keletkezik. A 15%-os személyi jövedelemadó az igényelt támogatás összegéből levonásra kerül, a Pro Filii Alapítvány már a személyi jövedelemadóval csökkentett összeget utalja át támogatott magánszemély részére. A jövedelemről és a levont adóról a Támogató igazolást állít ki a magánszemély Támogatott részére. Magánszemély támogatott esetén Pro Filii Alapítványnak 13% szociális hozzájárulási adót kell a Támogatás bruttó összege után megfizetni.

Egy pályázó hány pályázatot nyújthat be?

Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Hosszabb távú program külön-külön meghatározott szakaszainak támogatása – megismételt pályázatok alapján – lehetséges, de valamely szakasz, fázis támogatása önmagában további támogatásra nem jogosít.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az elutasított pályázattal újra pályázni nincs lehetőség, ugyanakkor eltérő tárgyú/célú pályázat benyújtására sor kerülhet.

Ha valaki már korábban támogatásban részesült, adhat-e be újabb pályázatot?

Igen, a korábbi támogatás nem kizáró ok, amennyiben a korábban megítélt támogatással a nyertes pályázó elszámolt a Pro Filii Alapítvány felé. Viszont nyertes pályázat esetén ugyanarra a célra újabb pályázat nem nyújtható be.

Milyen dokumentumok benyújtása szükséges?

Magánszemély pályázó esetén benyújtandó dokumentumok:

 • a támogatás részletes, konkrét céljának meghatározása (amennyiben értelmezhető, akkor a részletes programterve is),
 • a pályázati jogosultságot és a pályázat tartalmát alátámasztó dokumentumok,
 • vonatkozó költségterv / költségvetés, mely az igényelt támogatás összegének felhasználását részletezi (minta a Dokumentumtárban, letölthető formában rendelkezésre áll),
 • eszköz beszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétel esetén árajánlat, amennyiben rendelkezésre áll,
 • köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás

 

Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek által benyújtandó dokumentumok:

 • Magánszemély pályázó esetén felsorolt dokumentumok, továbbá
 • hatályos létesítő okirat és a civil szervezet nyilvántartásban szereplő adatait tartalmazó hiteles kivonat.

Hiánypótlásra kizárólag az online pályázati felületen az adott pályázati ciklus utolsó napjáig van lehetőség. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás benyújtásának elmulasztása automatikusan a pályázat elutasításával jár.

Mit értünk pályázat jogosultságát és a tartalmát alátámasztó dokumentumok alatt?

A pályázat alátámasztását szolgáló dokumentum alatt részletesebb indoklást értünk amennyiben szükséges. Tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálása során a szervezet tevékenysége is szerepet játszik, ezért minden esetben célszerű a tevékenység bemutatására is hangsúlyt fektetni.

A kérelem céljával összhangban egyéb dokumentumok is csatolhatók (pl. költségvetés, árajánlat stb.), amelyek segítik a Bírálóbizottságot az értékelésben és a Kuratóriumot a döntésben.

A rövid összefoglalón kívül van lehetőség dokumentum feltöltésére, amiben ki lehet fejteni hosszabban a pályázat célját, amennyiben nem elég az 1000 karakteres összefoglalás.

Mit jelent a hátrányos helyzet? Szükséges-e ezt valamilyen formában igazolni?

Minden olyan szempontot érdemes feltüntetni a pályázati űrlapon, illetve a benyújtott dokumentumokban, amely indokolja a pályázat kedvezőbb elbírálását. Ilyenek lehetnek például, ha a hátrányos helyzetű kistérség, település lakója a pályázó vagy a civil szervezet ezen a területen tevékenykedik stb.

Szükséges-e önrész felmutatása?

Önrész feltüntetése nem szükséges.

Hogyan egészíthető ki, módosítható a már benyújtott pályázat?

Amennyiben már regisztrált a Pro Filii Alapítvány https://profilii.hu/regisztracio/ oldalán és a pályázati anyagokat is feltöltötte, azonban azt szeretné kiegészíteni, vagy módosítani, akkor az adott pályázati ciklus határidejének lejáratáig lehetősége van a pályázati anyagához új dokumentumokat csatolni, illetve a meglévőket módosítani. A pályázati ciklus lezárása után azonban már nincs lehetőség sem módosításra, sem hiánypótlásra.

Hogyan történik a pályázatok elbírálása?

A pályázatok elbírálásáról a Bírálóbizottság javaslatai alapján a Pro Filii Alapítvány Kuratóriuma dönt. A kiírás kritériumainak nem megfelelő pályázat érvénytelennek tekintendő és elutasításra kerül. A Bírálóbizottság értékeli a pályázatokban szereplő tevékenység jelentőségét, a rászorultsági elv érvényesülését, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és vizsgálja, hogy a pályázati program megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, az megalapozott, indokolt és reális célkitűzéseket tartalmaz-e. A Bírálóbizottság javaslatai alapján a Pro Filii Alapítvány Kuratóriuma minden negyedév végéig dönt a támogatott szervezetekről és/vagy magánszemélyekről.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson!

Hogyan értesül a pályázat elbírálásának eredményéről?

A Kuratórium döntéséről minden pályázó írásban (email-ben) értesítést kap. A Pro Filii Alapítvány Kuratóriuma a döntését nem indokolja, az ellen fellebbezésnek nincs helye. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően a Pro Filii Alapítvány e-mailben értesíti a további teendőikről.

Fellebbezhetek-e a Kuratórium döntése ellen?

A Pro Filii Alapítvány Kuratóriuma a döntését nem indokolja, az ellen fellebbezésnek nincs helye.

Hol tájékozódhatnak az egyes pályázati ciklusok nyertes pályázatairól?

A Pro Filii Alapítvány a nyertes pályázatokat negyedéves bontásban közzéteszi honlapján, mely a https://profilii.hu/nyertesek/ oldalon érhető el. A támogatott a honlapon való közzétételhez a regisztráció során hozzájárulását adja. Magányszemély támogatott esetén a nyertes magánszemély pályázó neve adatvédelmi okokból nem kerül közzétételre.

Hogyan történik a szerződéskötés?

A támogatási szerződést minden esetben a Pro Filii Alapítvány készíti elő és küldi meg a nyertes pályázó részére.  A támogatott által aláírt támogatási szerződést a szerződés kiküldését követőn 14 naptári napon belül szükséges visszaküldeni a Pro Filii Alapítvány alábbi levelezési címére 2 eredeti példányban:

Pro Filii Alapítvány

1056 Budapest, Váci utca 38.

A támogatási szerződés Pro Filii Alapítvány által történő aláírását követően 1 példányban postai úton visszaküldésre kerül a támogatott részére.

A támogatás folyósítása hogyan történik?

A támogatás folyósítására a nyertes pályázó és a Pro Filii Alapítvány közötti támogatási szerződés mindkét Fél (Támogatott és Pro Filii Alapítvány) aláírását követő 15 napon belül kerül sor. Az utalás a támogatási szerződésben a nyertes pályázó által megadott bankszámlaszámra történik.

Az utalt támogatás milyen célra használható fel?

A Támogatást kizárólag a mindkét fél (Támogatott és Pro Filii Alapítvány) által aláírt támogatási szerződésben meghatározott célra használható fel a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a cél megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségek elszámolására (a pályázathoz benyújtott program- és költségterv szerint).

Mennyi idő áll rendelkezésre a pályázat megvalósítására?

A pályázat megvalósításának, a támogatás felhasználásának időtartama a támogatási szerződés megkötését követő legfeljebb 1 naptári év, azonban a Támogatott a Támogatás felhasználásáról legkésőbb a Támogatás felhasználást követően 30 napon belül köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a Támogató részére.

Meddig szükséges elszámolni a támogatás összegével?

A Támogatott a Támogatás felhasználásáról legkésőbb a Támogatás felhasználást követően 30 napon belül köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és átadni a Támogató részére.

A beszámoló készítése és benyújtása során a támogatási szerződésben foglaltak szerint szükséges eljárni. A Pro Filii Alapítvány felé csak az Alapítványtól kapott (magánszemély támogatott esetén személyi jövedelemadóval csökkentett) támogatási összeggel kell elszámolni.

A beszámoló kötelezettség pontosan mit takar?

A szakmai és pénzügyi beszámoló kötelezettség arra terjed ki, hogy a Támogatott alátámassza, hogy Támogatás összegét a támogatási szerződés szerinti célra használta fel, az abban, illetve a támogatási szerződéshez elválaszthatatlanul kapcsolódó pályázati anyagban megadott költségvetés / költségterv, cél, tevékenység szerint. A beszámolási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a támogatási összeg visszafizetésével is járhat.

Mi a beszámoló elkészítésének követelménye?

A Támogatott a beszámolót és elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a Támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. Ha a beszámoló és az elszámolás nem alkalmas a Támogatás felhasználásának ellenőrzésére, a Támogató írásban, rövid határidő biztosítása mellett felszólítja a Támogatottat a beszámoló és az elszámolás kijavítására, kiegészítésére.

A beszámoló elkészítésének követelményeit részletesen a támogatási szerződés tartalmazza.

Milyen formában és hova szükséges elküldeni a támogatás felhasználásáról készített beszámolót?

A támogatás felhasználásáról készített szakmai és pénzügyi beszámolót elegendő elektronikus formában megküldeni a Pro Filii Alapítvány erre a célra rendszeresített beszamolo@profilii.hu e-mail címére.

A beszámoló formájára vonatkozóan a Pro Filii Alapítványnak nincs külön előírása. A pénzügyi elszámolás (a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti) összesítéséhez a „Számlaösszesítő” elnevezésű formanyomtatvány a Pro Filii Alapítvány honlapján a Dokumentumtok között, letölthető formában rendelkezésre áll.

Külföldi számlát elfogad-e a Pro Filii Alapítvány?

Igen, de az eredeti költségvetésben és majd az elszámolásban is forintban kérjük megadni az összegeket. A külföldi pénznemben kiállított számlánál a forintosított érték meghatározásához alkalmazhatja a számlavezető bankjuk deviza eladási árfolyamát, a Magyar Nemzeti Bank deviza középárfolyamát számla teljesítésének időpontjára vonatkozóan. Ha a külföldi pénznemre szóló számlát valutával egyenlíti ki, akkor a kiadásainak elszámolására alkalmas az az árfolyam, amennyiért a valutát vásárolta. Kérjük mellékelje a valuta vásárlására vonatkozó eladási bizonylatot.

Hogyan történik a beszámoló elfogadása?

A beszámoló beérkezésről a Pro Filii Alapítvány tájékoztató levelet küld a támogatott részére. A benyújtott beszámoló elfogadására a Pro Filii Alapítvány Kuratóriuma jogosult. Pályázatokkal kapcsolatos kuratóriumi döntés negyedéves ütemezésben történik, az elfogadó nyilatkozat kiállítására a beszámoló Kuratórium általi jóváhagyását követően kerül sor.

Mi történik, ha a benyújtott szakmai és / vagy pénzügyi beszámoló hiányos?

Amennyiben a beszámoló benyújtását és áttekintését követően a Pro Filii Alapítvány úgy ítéli meg, hogy a beszámoló és az elszámolás nem alkalmas a támogatás felhasználásának ellenőrzésére, akkor írásban, rövid határidő biztosítása mellett felszólítja a Támogatottat a beszámoló és az elszámolás kijavítására, kiegészítésére.

Mi a teendő abban az esetben, ha a támogatás felhasználásának 1 éves időszaka alatt a támogatott tevékenység megvalósításában az eredeti tervhez képest bármilyen eltérés történik?

A Pro Filii Alapítvány kuratóriuma a támogatásról szóló döntését minden esetben a Támogatott által benyújtott pályázati anyag alapján hozza meg, amelynek része a támogatás program- és a költségterve is. A Támogatott által benyújtott pályázati dokumentáció – külön fizikai csatolás nélkül is – a támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A támogatás felhasználását a Pro Filii Alapítvány a Támogatott által benyújtott írásbeli beszámoló alapján értékeli majd a felhasználási időszak végén.

Amennyiben a támogatás felhasználásának 1 éves időszaka alatt a támogatott tevékenység megvalósításában az eredeti tervhez képest bármilyen eltérés történik, a Támogatott köteles erről a Pro Filii Alapítványt tájékoztatni. A támogatási szerződés – ideértve a benyújtott pályázati anyagot is – módosítása iránti igényét a Támogatottnak alaposan meg kell indokolnia.

A Támogatott köteles továbbá a Támogatás felhasználásának időtartama alatt a Támogatót haladéktalanul tájékoztatni minden egyéb olyan tényről, adatról, amely a Támogatás felhasználásának szempontjából jelentőséggel bír, így különösen, de nem kizárólagosan, ha

 1. támogatott tevékenység megvalósításában az eredeti tervhez képest bármilyen eltérés történt;
 2. támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökkent.

Amennyiben a támogatási összeg felhasználása módosul, akkor az indoklás mellett a módosított költségvetést is csatolni szükséges.

Mi a teendő, ha a támogatás összege nem kerül teljes egészében felhasználásra?

Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, úgy azt a Támogatott az elszámolási határidőt követő 15 napon belül köteles visszafizetni a Pro Filii Alapítvány részére.

Mi történik, ha a támogatott nem tudja igazolni a támogatás felhasználását, vagy nem a támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel?

A Pro Filii Alapítvány a támogatási szerződéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha:

 1. a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a Támogatást, vagy
 2. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott a Támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett a pályázat benyújtásakor, vagy
 3. a Támogatott neki felróható okból megszegi a támogatási szerződésből, illetőleg az ezzel kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit.

Ha a Pro Filii Alapítvány a támogatási szerződéstől eláll, vagy azt felmondja, az arra okot adó körülmény keletkezésétől a Támogatott – a Pro Filii Alapítvány döntésétől függően – a Támogatás egész összegét, vagy annak arányos részét – kamatokkal növelt összegben – köteles visszafizetni. A kamat mértéke – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az elállás, illetőleg a felmondás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese. A Pro Filii Alapítvány az elállás és a felmondás során figyelembe veszi különösen az eltelt időt, a megvalósult feladat mértékét és Támogatott felróhatóságát.

Hol léphet kapcsolatba a Pro Filii Alapítvánnyal?

A Pro Filii Alapítvány elérhetősége:

Levelezési cím: 1056 Budapest, Váci utca 38.

E-mail: info@profilii.hu

Honlap: https://profilii.hu/

Adószám: 19312983-1-41

Továbbá megkeresést intézhet hozzánk a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével is, melyet a következő linkre kattintva ér el: https://profilii.hu/kapcsolat/

Hol érhető el a Pro Filii Alapítvány logója?

A Pro Filii Alapítvány logója megtalálható a www.profilii.hu honlap láblécének Dokumentumok blokkjában.

A Támogatott a Pro Filii Alapítvány által támogatott tevékenységével kapcsolatos bárminemű tájékoztatásban köteles feltüntetni a támogatás tényét, valamint azt, hogy a támogatás a Pro Filii Alapítványtól származik, az Alapítvány logójának feltüntetésével.

Hol tájékozódhat a Pro Filii Alapítvány adatvédelmi rendelkezéseiről?

A Pro Filii Alapítvány adatvédelmi kérdésekben minden esetben a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint jár el. A Pro Filii Alapítvány adatkezelési tájékozója megtalálható a https://profilii.hu/ weblap Dokumentumok blokkjában, illetve az alábbi linkre kattintva is elérhető:

https://profilii.hu/wp-content/themes/profilii/includes/pdf/ADATKEZELESI_TAJEKOZTATO.pdf

A honlap használatának feltételei hol érhetőek el?

A Honlap használatának feltétele, hogy a látogatók, azaz az Interneten böngészők (a továbbiakban: Felhasználó) – elfogadják a jelen dokumentumban írtakat. A Honlapra történő belépéssel, a Honlapon történő böngészéssel és a Honlap használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket.

A honlap használat feltételeit részletes az alábbi linken elérhető dokumentum tartalmazza:

https://profilii.hu/wp-content/themes/profilii/includes/pdf/A.honlap_Felhasznalasi_feltetelek_2022.pdf