Támogatás felhasználására és a beszámoló benyújtására rendelkezésre álló határidő!

2024. 02. 28.
Szeretnénk felhívni a 2022. évi negyedik negyedéves pályázati ciklusban támogatásban részesülők figyelmét, hogy a támogatási szerződés szerint a támogatás felhasználására a szerződés megkötését követő legfeljebb 1 naptári év áll rendelkezésre, mely hamarosan lejár.

A támogatási szerződés előírja, hogy a Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb a felhasználást követően 30 napon belül köteles szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást készíteni és átadni (megküldeni) a Pro Filii Alapítvány, mint támogató részére. A szakmai és pénzügyi beszámoló kötelezettség arra terjed ki, hogy a Támogatott alátámassza, hogy a támogatás összegét a támogatási szerződés szerinti célra használta fel, az abban, illetve a támogatási szerződéshez elválaszthatatlanul kapcsolódó pályázati anyagban megadott költségvetés / költségterv, cél, tevékenység szerint. A beszámoló készítése és benyújtása során a támogatási szerződésben foglaltak szerint szükséges eljárni, továbbá a beszámolóval kapcsolatban hasznos információkat talál még a https://profilii.hu/gyik/weboldalon is. A beszámolót elektronikus formában szükséges megküldeni a beszamolo@profilii.hu e-mail címre.

Kérjük, hogy ellenőrizzék a támogatási szerződésben a vonatkozó határidőket, ugyanis a beszámolási kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, amely a támogatási összeg visszafizetésével is járhat.